De nye råd laver aktiviteter men inddrages eksempelvis også i de daglige forhold på plejehjemmet, som mad, tilsyn og den måde arbejdet tilrettelægges på. Der er afsat 100.000 kroner til understøttelse af implementeringen i hvert område. Lillian Godsk i Tranbejrg er spændt på den nye organisering.
De nye råd laver aktiviteter men inddrages eksempelvis også i de daglige forhold på plejehjemmet, som mad, tilsyn og den måde arbejdet tilrettelægges på. Der er afsat 100.000 kroner til understøttelse af implementeringen i hvert område. Lillian Godsk i Tranbejrg er spændt på den nye organisering.
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Nu skal alle aldre være med: De “gamle” brugerråd er fortid

Alle og enhver skal kunne være en del af brugerråd og beboer/pårørenderåd fra begyndelsen af 2018Under navnet 'Slip Kræfterne Fri' er et paradigmeskift på vej indenfor brugerråd ved lokalcentrene og beboer/pårørende råd ved plejehjemmene.

De to “gamle” råd erstattes af nye af slagsen, hvor den væsentligste forskel er, at alle, uanset alder og bopæl, kan deltage i rådsarbejdet, oplyser Aarhus Kommune.

Baggrunden for de nye råd, som er skabt i samarbejde mellem repræsentanter for de nuværende råd og Sundhed og Omsorgs-rådmanden, Jette Skive (DF), er blandt andet, at det er svært at rekruttere nye medlemmer, og desuden vil man åbne lokalcentrene og plejehjemmen mere op for alle.

De nye vedtægter blev vedtaget i maj og træder i kraft 1. januar 2018. De nye råd sættes altså efter planen i gang i begyndelsen af 2018. Alle planlagte samarbejder og aktiviteter fortsætter dog uændret ind i 2018.

Vedtægterne slår fast, at beboerne på plejehjemmene og brugernes af lokalcentrene fortsat er rådenes primære målgruppe, som arbejdet drejer sig om.


Bliver det for stort?

Hos brugerrådsformanden på Lokalcenter Tranbjerg, Lillian Godsk, er holdningen til forandringen ambivalent.

“Det her sker, på et tidspunkt, hvor vi har fået skabt meget liv i huset og fået mange til at bruge stedet, som ellers ikke er kommet her. Der er meget socialt i gang lige nu. Vi er midt i en god proces,” siger hun med hentydning til, at det nuværende fungerer rigtig fint i Tranbjerg, mens det er uvist, hvordan det nye vil komme til at fungere.

“Jeg kan også godt være nervøs for, om det hele bliver for stort. Om vi bliver for mange forskellige interessenter, som alle sammen trækker i forskellige retninger. Så vil vi komme til at møde os ihjel fremfor at få lavet noget reelt arbejde. Det er min største bekymring/skepsis,” siger hun i henhold til, at der ikke findes nogen begrænsninger i forhold til antallet af medlemmer, dog skal der mindst være tre.

For at undgå for meget kaos med ét meget stort råd, foreslår Lillian Godsk, at de nye typer interessenter kommer ind som en form for undergrupper til brugerrådet. Organiseringen af de nye råd er da også noget, som fortsat skal diskuteres.

Lillian Godsk er dog ikke udelukkende skeptisk overfor de nye idéer. Hun ser gerne, at flere yngre mennesker benytter lokalcentret og siger blandt andet.

“Vi har før prøvet at råbe de unge op, men det er svært. Vi har prøvet med billige suppeaftener, men det var der ikke stor tilslutning til. Vi er jo meget interesserede i at holde cafeen ved lige. Vi ønsker et levende sted for folk i alle aldre, et sted der bobler af liv og initiativ. Vi håber, det nye råd kan være med til at understøtte dette.”

Lokalavisen Aarhus ville gerne have haft en kommentar fra rådmand Jette Skive, men grundet sommerferie på rådhuset, har det ikke været muligt.


Publiceret: 04. August 2017 10:00
Se også:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Lokalavisen Aarhus

JP Aarhus
ANNONCER
Se flere
Politiken
Seneste nyt
Ekstra Bladet
Seneste nyt
Jyllands-Posten
Seneste nyt